Reply to Zhou and Wu, "be careful with adverse events caused by cefoperazone-sulbactam"

Jien Wei Liu, Yen Hsu Chen, Wen Sen Lee, Jung Chung Lin, Ching Tai Huang, Hsi Hsun Lin, Yung Ching Liu, Yin Ching Chuang, Hung Jen Tang, Yao Shen Chen, Wen Chien Ko, Min Chi Lu, Fu Der Wangn

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
文章編號e02028
期刊Antimicrobial Agents and Chemotherapy
64
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 1月 27 2020

ASJC Scopus subject areas

  • 藥理
  • 藥學(醫學)
  • 傳染性疾病

引用此