Development of a Novel Pre-Vascularized Three-Dimensional Skin Substitute Using Blood Plasma Gel

 • Niann Tzyy Dai (Contributor)
 • Wen Shyan Huang (Contributor)
 • Fang Wei Chang (Creator)
 • Lin Gwei Wei (Contributor)
 • Tai Chun Huang (Contributor)
 • Jhen-Kai Li (Contributor)
 • Keng Yen Fu (Contributor)
 • Lien-Guo Dai (Contributor)
 • Pai Shan Hsieh (Contributor)
 • Nien-Chi Huang (Contributor)
 • Yi Wen Wang (Creator)
 • Hsin-I Chang (Creator)
 • Roxanne Parungao (Creator)
 • Yiwei Wang (Creator)

資料集

搜尋結果