Additional file 1: of Quantile-based fecal hemoglobin concentration for assessing colorectal neoplasms with 1,263,717 Taiwanese screenees

  • Tony Hsiu Hsi Chen (Creator)
  • Yueh Hsia Chiu (Creator)
  • Li-Sheng Chen (Creator)
  • Han Mo Chiu (Creator)
  • Yi Chia Lee (Contributor)
  • Chen Yang Hsu (Creator)
  • Ming-Fang Yen (Creator)
  • Jean Ching Yuan Fann (Creator)
  • Hsiao-Hsuan Jen (Contributor)
  • Szu-Min Peng (Contributor)

資料集

搜尋結果