Current status of enterobius vermicularis in Taiwan and offshore islands

P. C. Fan, W. C. Chung, Chia-Kwung Fan, KC Chang, Ping Huang, C. W. Yen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)47-65
JournalZhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Chinese journal of parasitology & parasitic diseases
Publication statusPublished - 1998

Cite this