Corrigendum to "Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive cocci" [Int. J. Antimicrob. Agents 32 (2008) S184-S187] (PII:S0924-8579(08)X0017-2)

Shih Ming Tsao, Hsiu Chen Lin, Chun Ming Lee, Gwo Jong Hsu, Chih Ming Chen, Wu Sun, Yung Ching Liu, Tsrang Neng Jang, Yu Jen Cheng, Po Liang Lu, Ping Chreng Chiang, Lih Shinn Wang, Hsiang Chi Kung, Yin Ching Chuang, Zhi Yuan Shi, Jien Wei Liu, Cheng Hua Huang, Chin Te Lu, Chun Hsing Liao, Po Ren Hsueh

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Corrigendum to "Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive cocci" [Int. J. Antimicrob. Agents 32 (2008) S184-S187] (PII:S0924-8579(08)X0017-2)'. Together they form a unique fingerprint.