Cancer: Arginine starvation impairs mitochondrial respiratory function in ASS1-deficient breast cancer cells

Fuming Qiu, Yun Ru Chen, Xiyong Liu, Cheng Ying Chu, Li Jiuan Shen, Jinghong Xu, Shikha Gaur, Henry Jay Forman, Hang Zhang, Shu Zheng, Yun Yen, Jian Huang, Hsing Jien Kung, David K. Ann

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

139 Citations (Scopus)

Search results