A robust TDP-43 knock-in mouse model of ALS

Shih Ling Huang, Lien Szu Wu, Min Lee, Chin Wen Chang, Wei Cheng Cheng, Yu Sheng Fang, Yun Ru Chen, Pei Lin Cheng, Che Kun James Shen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Search results